Biologi tingkatan 4 bab 2

BIO F4 C2

 1. Kenapa sel adalah unit kehidupan?

 2. Bagaimanakah dinding sel dapat mengekalkan bentuk sel tumbuhan?

 3. Bagaimanakah membran plasma mengawal pergerakan bahan ke dalam dan ke luar sel?

 4. Kenapa sel memerlukan sitoplasma?

 5. Ramalkan apa yang berlaku jika sel tidak mempunyai nukleus.

 6. Jadualkan persaman dan perbezaan JEK dan JEL.

 7. Apakah kelebihan membran dalam yang berlipat-lipat yang terdapat pada mitokondria?

 8. Apa perbezaan jasad Golgi dan ribosom?

 9. Bagaimanakah lisosom menghidrolisis molekul organik kompleks?

 10. Nyatakan struktur yang terdapat dalam kloroplas.

 11. Dimanakah terletaknya klorofil pada struktur kloroplas?

 12. Apa perbezaan vakuol dengan sitoplasma?

 13. Kenapa organisma unisel dikatakan sebagai satu unit hidup yang lengkap?

 14. Jadualkan perbezaan proses hidup Amoeba sp. dan Paramecium sp.

 15. Nyatakan dengan ringkas, perbezaan dan persamaan 6 jenis sel utama dalam manusia.

 16. Adakah stoma sejenis sel? Terangkan.

 17. Jika sel membentuk tisu, apakah yang membentuk sel?

 18. Jadualkan perbezaan tiga jenis tisu otot berdasarkan fungsi, kedudukan, jenis pergerakan.

 19. Jadualkan dua jenis tisu penghubung bergentian dan fungsinya.

 20. Bagaimanakah tisu saraf mengkoordinasi aktiviti badan?

 21. Nyatakan dengan ringkas, fungsi tisu epidermis, tisu vaskular dan tisu meristem.

 22. Senaraikan jenis tisu yang membentuk organ :
  (a) mata
  (b) pankreas