Fizik bab 6 tingkatan 4

Antara fenomena berikut, yang manakah arah perambatan berubah tetapi laju tidak berubah?
A pantulan dan pembelauan
B pembelauan dan pembiasan
C pembiasan dan interferens
D pantulan dan pembiasan