Kimia tingkatan 4

Jambatan silver telah digantikan dengan jambatan silver memorial yang siap dibina pada tahun 1969 .reka bentuk jambatan ini terbukti lebih baik daripada jambatan silver sebelum ini dengan menggunakan keluli berstruktur.
A) daripada situasi di atas, apakah pandangan anda tentang jambatan silver yang lama dan jambatan silver memorial yang baru dari segi perbezaan dalam bahan binaannya?
I) nyatakan jenis logam yang digunakan untuk membina kedua-dua jambatan tersebut
Ii) nyatakan dua kebaikan bagi jenis logam yang digunakan dalam pembinaan jambatan silver.
Iii)terangkan perbezaan dari segi susunan atom, mengapa jenis logam yang digunakan dalam jambatan silver memorial lebih baik berbanding logam mata rantai yang digunakan dalam jambatan silver
IV) lukiskan susunan atom bagi logam yang digunakan untuk membina jambatan silver memorial dan logam mata rantai jambatan silver.