Pendidikan Islam pelajaran 11 perkara yang membatalkan iman

Kecintaan kepada duniawi, mendorong sesetengah orang Islam melakukan perkara yang boleh membatalkan iman sama ada disedari atau sebaliknya. Pada pendapat anda, mengapakah berlakunya perkara di atas