[SPM Physics] Fizik tingkatan 4 bab 3

“Wujud daya tarikan bukan sahaja di antara bumi dengan buah epal tetapi juga di antara bumi dengan bulan.”
Petikan di atas merupakan salah satu konsep asas yang sangat penting dalam bidang kegravitian. Siapakah tokoh yang memperkenalkan konsep itu?
A max planck
B Albert Einstein
C Galileo galilei
D Issac Newton

1 Like

Hi Farag
Jawapannya ialah D

Sir Isaac Newton

Farag boleh baca cerita Sir Isaac Newton ini dengan menekan link di bawah ini.:smiley:

1 Like

Terima kasih kerana menolong saya

1 Like