[SPM Physics Gravity] Fizik bab 3 kegravitian

  1. Laju linear dan jejari orbit sebuah satelit masing-masing ialah 7.62×10^3 ms^{-1} dan 3.57×10^4 km. Jika jisim satelit ialah 350 kg, hitung daya memusat yang bertindak pada satelit itu.

Jawapan

Hai Farag,
Biasanya satelit akan orbit mengelilingi suatu planet, seperti dalam gambar di bawah.
image

Daya memusat juga dikenali sebagai daya sentripetal, atau centripetal force dalam Bahasa Inggeris, jadi simbol yang saya gunakan ialah F_c

Formula bagi daya memusat adalah seperti yang berikut:
F_c=\frac{mv^2}{r}
di mana
m = jisim objek yang sedang orbit
v = laju linear
r = jejari orbit

Jadi kita gantikan nilai-nilai yang diberi oleh soalan untuk mencari jawapan:
image

Harap membantu! :slight_smile:

Terima kasih
Kerana telah membantu saya