[SPM Physics Momentum] Fizik daya dan gerakan

image

Question / Soalan

  1. Objek berjisim 5kg bergerak dengan halaju 2 ms^{-1}. Kira momentum
  2. Objek bergerak dengan halaju 4 ms^{-1}. Jika momentum ialah 20 kgms^{-1}, kira jisim objek.

Answer / Jawapan

Hai Farag,
Kedua-dua soalan adalah berkaitan dengan formula \rho = m v.
\rho momentum (unit kgms^{-1})
m jisim (unit kg)
v halaju (unit ms^{-1})
Kita hanya perlu gantikan nilai yang diberikan oleh soalan:

Soalan 3

\rho = m v
\rho= 5 (2) =10 kgms^{-1}

Soalan 4

m = \frac{\rho}{v}
m=\frac{20}{4} = 5kg

Harap membantu :slight_smile: