[SPM Physics Physical Quantity] Fizik bab 1 kuantiti terbitan

Question / Soalan

image
Nyatakan:
a. kuantiti fizik
b. unit
c. simbol unit
d. magnitud
e. simbol kuantiti

Kenalpasti semua kuantiti skalar dan vektor dalam perenggan di bawah.

Ali menggunakan 5 \mathrm{~N} daya untuk menarik sebuah kotak 5 \mathrm{~m}
ke arah kiri dalam 3 s. Dia kemudian meletakkan kotak di atas
penimbang. Penimbang menunjukkan berat kotak ialah 10 \mathrm{~N}
manakala jisimnya ialah 1 \mathrm{~kg}. Ali menggukan pemanas untuk
memanaskan kotak dengan tenaga sebanyak 50 \mathrm{~J}. Kemudian
dia menarik semula kotak sejauh 2 \mathrm{~m}.

Answer / Jawapan

a. panjang
b. sentimeter
c. cm
d. 3.4-0.5=2.9cm
e. simbol panjang ialah \ell

kuantiti skalar ialah kuantiti yang ada magnitud sahaja,
kuantiti vektor ialah kuantiti yang ada magnitud dan arah.

Kuantiti skalar dalam perenggan ialah

  1. Masa (baris 2) …dalam 3s
  2. Jisim (baris 4) …jisimnya ialah 1kg
  3. Tenaga (baris 5) …tenaga sebanyak 50J
  4. Jarak (baris 6) …menarik semula kotak sejauh 2m

Kuantiti vektor dalam perenggan ialah

  1. Daya (baris 1 dan 3) …5N daya …berat kotak ialah 10N
  2. Sesaran (baris 1 hingga 2) menarik sebuah kotak 5m ke arah kiri

Harap membantu :slight_smile:

1 Like

terima kasih kerana telah membantu saya